Uppdatering Kortversion kliNiska råd NOAK (DOAK)

Kortversionen av de kliniska råden för NOAK (DOAK) har genomgått en mindre revision. Den uppdaterade versionen finns att hitta tillsammans med övriga Råd och riktlinjer.