Styrelsen

Styrelse för SSTH 2021


Ordförande:
Jonas Wallvik
Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall
jonas.wallvik@umu.se

Kassör:
Margareta Holmström
Koagulationsmottagningen, Universitetssjukhuset, Linköping universitetssjukhuset, Solna
margareta.holmstrom@ssth.se

Sekreterare:
Anders Själander
Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall
anders.sjalander@umu.se

Ledamöter:

Sofia Ekdahl
Medicinkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra, Göteborg
sofia.ekdahl@vgregion.se

Jan Sörbo
Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
jan.sorbo@vgregion.se

Camilla NIlsson, AK-enheten, Skånes Universitetssjukhus Malmö
Camilla.E.Nilsson@skane.se

Maria Farm
Klinisk kemi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
maria.farm@regionstockholm.se

————————————————————————————————————————————-

Andra funktioner inom SSTH

Administratör (medlemsregister mm):
Malin Holmqvist
medlemskap@ssth.se

Webmaster:
Erik Wallvik
webmaster@ssth.se