Styrelsen

Styrelse för SSTH 2017


Ordförande:
Jonas Wallvik
Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall
jonas.wallvik@ssth.se

Kassör:
Margareta Holmström
Koagulationsmottagningen, Hematologiskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
margareta.holmstrom@ssth.se

Sekreterare:
Anders Själander
Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall
anders.sjalander@ssth.se

Ledamöter:
Tomas Lindahl
Klinisk kemi, Universitetssjukhuset, Linköping
tomas.lindahl@ssth.se

Jan Sörbo
Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
jan.sorbo@ssth.se

Adjungerad från Nätverket:
Camilla NIlsson, AK-enheten, Skånes Universitetssjukhus Malmö
Camilla.E.Nilsson@skane.se

————————————————————————————————————————————-

Andra funktioner inom SSTH

Administratör (medlemsregister mm):
Malin Holmqvist
medlemskap@ssth.se

Webmaster:
Kerstin Arbring, Universitetssjukhuset, Linköping
webmaster@ssth.se