Nätverkets regionsrepresentanter

Representanter för det ”Nationella nätverket för antikoagulation”

Region Namn Ort e-post Tel.nr
Södra Sverige Camilla Nilsson SUS Malmö camilla.e.nilsson@skane.se 040-33 11 82
Mellan-Sverige Södra
Väst-Sverige
Mellan-Sverige Norra
Norra Sverige