SSTH & LEO-Pharma Forsknings- och Utbildningsstipendier

logo morkbla C:\Users\gbese\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\LEO_301.jpg

SSTH och LEO-Pharma forsknings- och utbildningsstipendier

Vi utlyser inför SSTH:s symposium 30-31 mars 2023 i Norrköping ett stipendium från SSTH och ett sponsrat av Leo med sista ansökningsdag är 10 mars 2023.

SSTH:s stipendiet kan sökas av alla medlemmar i SSTH för såväl forskning och kvalitetsuppföljningsprojekt som vidareutbildning eller studieresa/kongress.

Leo-Pharmas kan sökas av läkare och läkarstuderande som är medlemmar i SSTH.

Stipendierna är på vardera 40 000 kr och delas ut i samband med middagen första mötesdagen. Stipendiemottagare förväntas komma på mötet och att skriva en reseberättelse eller redogörelse av genomfört forskningsarbete, möjlig att publicera i tidskriften Vaskulär Medicin och/eller på SSTH:s hemsida www.ssth.se

Leo-Pharmas stipendium ska också publiceras i deras nyhetsblad www.trombosaktuellt.se

SSTH står för stipendiaternas resa till Norrköping och deltagaravgift.

Stipendieansökningar skickas via e-post till tomas.lindahl@ssth.se senast 10 mars 2023. Beslut om tilldelning väntas komma inom några dagar efter ansökningstidens utgång.