SSTH & LEO-Pharma Forsknings- och Utbildningsstipendier

 
SSTH och Leos forsknings- och utbildningsstipendier

Vi utlyser inför SSTH:s symposium 25-26 april 2024 i Västerås ett stipendium från SSTH och ett sponsrat av Leo med sista ansökningsdag är 21/3 2024.

SSTH:s stipendiet kan sökas av alla medlemmar i SSTH för såväl forskning och kvalitetsuppföljningsprojekt som vidareutbildning eller studieresa/kongress.

Leos kan sökas av läkare och läkarstuderande som är medlemmar i SSTH.

Stipendierna är på 50 000 kr vardera (kan komma att delas upp på flera mottagare) och delas ut i samband med middagen första mötesdagen. Stipendiemottagare förväntas komma på mötet och att skriva en reseberättelse eller redogörelse av genomfört forskningsarbete, möjlig att publicera i tidskriften Vaskulär medicin och/eller på SSTH:s hemsida www.ssth.se. SSTH står för resa till Västerås och deltagaravgiften.

Stipendieansökningar skickas via e-post till anders.sjalander@umu.se senast 21/3 2024. Beslut om tilldelning väntas komma inom några dagar efter ansökningstidens utgång.