LEO-Stipendiet

C:\Users\gbese\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\LEO_301.jpg

Forsknings- och utbildningsstipendium

LEO Pharma erbjuder för tolfte gången ett forsknings- och utbildningsstipendium i SSTH:s regi. Stipendiet kan sökas av läkare eller läkarstuderande för forsknings- och utvecklingsarbeten, utbildningar och kurser inom ämnesområdena hemostas och trombos.

Stipendiet som är på 40.000 kronor delas ut i samband med SSTH:s symposium i Göteborg 2-3 april 2020.

Stipendiemottagare förväntas skriva en reseberättelse eller redogörelse av genomfört forskningsarbete möjlig att publicera i tidskriften Vaskulär medicin och/eller här på SSTH:s hemsida.

Stipendieansökningar skickas via e-post till
tomas.lindahl@ssth.se senast 9 mars 2020.