Akut koagulation för läkare

logo-SSTH-108.png

Välkommen till Kurs i antikoagulationsbehandling 7-9 nov 2022 i Linköping

Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare och syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap inom koagulation; både inom klinik och laboratoriemedicin. Föreläsarna representerar olika specialiteter och har lång erfarenhet inom sina områden

Preliminärt kursschema akut koagulation 7-9 November 2022 Linköping

Kurslokal: Scandic Frimurarehotellet Linköping

Måndag 7/11

09.30-10.00 Kaffe, registrering

10.00-11.00 Presentationsrunda. Introduktion Akut koagulation – vad är det? Patientfall
Margareta Holmström

11.00-12-00 Grundläggande mekanismer och koagulationsanamnes Tomas Lindahl och Kerstin Arbring

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Akut venös trombos Kerstin Arbring

Antikoagulationsbehandling igår, idag och imorgon Margareta Holmström

14.30-15.00 Fika

15.00-16.30 Akut Stroke

Annika Lundström

Tisdag 8/11

08.30-09.30 Massiv blödning

Vladimir Radulovic

09.30-10.00 Fika

10.00-11.30 Patientfall blödningar

Jonas Wallvik

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 Lite för mycket? Reversering av antikoagulantia och behandling vid allvarlig blödning med patientfall Anders Själander

13.30-14.30 Den omöjliga balansgången- patienter med både blödning och propp. DIC. Venös trombos på ovanligt ställe Margareta Holmström

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Akut koagulation i praktiken Margareta Holmström

Onsdag 9/11

09.00-10.00 Antikoagulantia och hjärtsjukdom

10.00-10.30 Fika

10.30-11.30 Den akut blödande kvinnan. Akut antikoagulation hos den gravida kvinnan. Gynekologen/obstetrikerns perspektiv . To be announced

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 Kunskapsprov, avslut, utvärdering

Föreläsare

Kerstin Arbring, Överläkare, Medicinska och Geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Margareta Holmström, Bitr Professor, Överläkare, Medicinska och Geriatriska Akutkliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Tomas Lindahl, Professor, Klinisk kemi, Universitetssjukhuset i Linköping

Annika Lundström, Överläkare, med dr , strokesektionen, Medicinkliniken Danderyds Sjukhus

Vladimir Radulovic, Överläkare, Koagulationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anders Själander, Professor, Medicinkliniken, Sundsvalls Sjukhus Jonas Wallvik, Överläkare, Medicinkliniken, Sundsvalls Sjukhus

Praktisk information

Kursen genomförs 2022-11-07 – 2021-11-09

Kursplats Linköping, Hotell Scandic Frimurarhotellet

Kursavgift 4800 kr .Lunch samt föreläsningsmaterial ingår i kursavgiften.

Resor och boende bekostas av deltagarna. Rum finns reserverade för kursdeltagare på Scandic Frimurarehotellet i Linköping

Anmälan till malin.holmqvist@regionvarmland.se , ange där att du vill delta, yrke, var du arbetar, mailadress, fakturaadress samt eventuella kostrestriktioner.

Sista anmälningsdatum 2022-09-06

Max antal deltagare 30 stycken och först till kvarn gäller.

Deltagarna kommer få mail som bekräftar plats på kursen alt. reservplatsnummer.

Huvudmannens godkännande krävs.