Akut koagulation för läkare

En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grafisk design, design

Automatiskt genererad beskrivning

Välkommen till Kurs i akut koagulation 6-8 nov 2023 i Linköping

Patienter med trombos- och blödningsproblematik utgör en stor grupp patienter som berör flera  yrkeskategorier. Omhändertagandet av dessa patienter kräver en god kunskap om nytta/risk med behandling, utredningsalternativ samt en strukturerad behandling och uppföljning. Speciellt viktigt är det i de akuta situationer som uppstår vid stora livshotande blödningar eller tromboser. Denna kurs fokuserar på handläggandet av de akuta tillstånden inom koagulation.

Ca 4 % av Sveriges befolkning behandlas med antikoagulantia. Incidensen för venös tromboembolism dvs djup ventrombos och lungemboli är ca 2 % och förekomsten ökar med stigande ålder.

Kursen ger en bred utbildning som belyser olika aspekter av koagulation och hemostas som passar och är lämplig för flera olika specialiteter. Kursen bjuder på föreläsningar varvat med falldiskussioner. Föreläsarna kommer från olika specialiteter och alla har lång klinisk erfarenhet inom kunskapsområdet.

Kursens övergripande mål är att få kunskap om akut handläggning inklusive diagnostik och behandling av akuta tromboemboliska sjukdomar och olika typer av kongenitala och förvärvade blödningstillstånd.

Läs mer om kursen här Akut koagulation – Lipus

Schema

Måndag 6/11

09.30-10.00 Kaffe, registrering

10.00-11.00 Presentationsrunda. Introduktion Akut koagulation – vad är det? Patientfall, Margareta Holmström

11.00-12-00 Grundläggande mekanismer och koagulationsanamnes, Tomas Lindahl och Kerstin Arbring

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Akut venös trombos, Kerstin Arbring

Antikoagulationsbehandling igår, idag och imorgon Margareta Holmström

14.30-15.00 Fika

15.00-16.30 Akut Stroke, Annika Lundström

Tisdag 7/11

08.30-09.30 Massiv blödning, Vladimir Radulovic

09.30-10.00 Fika

10.00-11.30 Patientfall blödningar, Jonas Wallvik

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 Lite för mycket? Reversering av antikoagulantia och behandling vid allvarlig blödning med patientfall, Anders Själander

13.30-14.30 Den omöjliga balansgången- patienter med både blödning och propp. DIC. Venös trombos på ovanligt ställe Margareta Holmström

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Akut koagulation i praktiken Margareta Holmström

Onsdag 8/11

09.00-10.00 Antikoagulantia och hjärtsjukdom, To be announced

10.00-10.30 Fika

10.30-11.30 Den akut blödande kvinnan. Akut antikoagulation hos den gravida kvinnan. Gynekologen/obstetrikerns perspektiv, Caroline Lilliecreutz

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 Kunskapsprov, avslut, utvärdering

Föreläsare

Kerstin Arbring, Överläkare, Medicinska och Geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Margareta Holmström, Bitr Professor, Överläkare, Medicinska och Geriatriska Akutkliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Tomas Lindahl, Professor, Klinisk kemi, Universitetssjukhuset i Linköping

Annika Lundström, Överläkare, med dr, strokesektionen, Medicinkliniken Danderyds Sjukhus

Caroline Lilliecreutz, Överläkare, Med dr, Kvinnokliniken  Universitetssjukhuset Linköping

Vladimir Radulovic, Överläkare, Koagulationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anders Själander, Professor, Medicinkliniken, Sundsvalls Sjukhus

Jonas Wallvik, Överläkare, Medicinkliniken, Sundsvalls Sjukhus

Metodik

Fallbaserade föreläsningar och gruppdiskussioner

Kursmaterial

Föreläsningsanteckningar samt relevanta vårdprogram/behandlingsöversikter

Utvärdering

Utvärdering kommer att genomföras i samband med kursavslutning

Praktisk information

Lipus länk

Kursen genomförs 2023-11-06 – 2021-11-08

Kursplats Linköping, Hotell Scandic Frimurarhotellet

Kursavgift 5500 kr + moms. Lunch samt föreläsningsmaterial ingår.

Resor och boende bekostas av deltagarna. Hotellrum finns reserverade på Scandic

Frimurarhotellet där kursen hålls.

Anmälan till malin.holmqvist@regionvarmland.se

ange där att du vill delta, yrke, var du arbetar, mailadress, fakturaadress, ev. ref. nummer samt eventuella kostrestriktioner.

Sista anmälningsdatum 2023-10-01

Max antal deltagare 20 stycken och först till kvarn gäller.

Deltagarna kommer få mail som bekräftar plats på kursen alt. reservplatsnummer. Huvudmannens godkännande krävs.

Kontaktperson Camilla Nilsson, camilla.e.nilsson@skane.se

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR TROMBOS OCH HEMOSTAS

En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grafisk design, design

Automatiskt genererad beskrivning

Swedish Society on Thrombosis and Hæmostasis

SENASTE INLÄGGEN

KATEGORIER

Formulärets överkant

Kategorier               

Formulärets nederkant

ARKIV

Arkiv                                           

Drivs med WordPress