Medlemskap

Är Du redan medlem eller vill Du bli medlem i SSTH?

Som medlem i SSTH kan Du vara med och påverka, delta i aktiviteter till reducerad avgift etc. Du får också tidskriften Vaskulär medicin brevlådan!

Medlemskapet kostar 300:- per kalenderår för läkare, 150:- för övriga.

Du blir medlem (eller uppdaterar dina tidigare medlemsuppgifter) via länk här , och väljer sedan att betala avgiften via faktura eller direkt genom inbetalning till postgirokonto 30 29 37-8 .  Betalar du via postgiro ange då på inbetalningen tillräckligt med uppgifter för att det ska gå att koppla din inbetalning till anmälan (t ex namn, arbetsplats,  och födelseår). Har Du svårt att få plats med alla uppgifter på talongen kan Du komplettera dem genom ett epostbrev till
medlemskap@ssth.se – via den adressen når Du också vår medlemsadministratör.