The CSL Behring Professor Heimburger Award

Kort om CSL Behrings Professor Heimburger stipendium:

5 Stipendier med ett värde av EUR 25 000 vardera delas ut till forskare som har medicinsk examen eller en doktorsexamen.
Individer med mindre än fem års erfarenhet ges förtur.

Stipendiet är tillgängligt för kliniska eller prekliniska studier inom koagulation. Sökande med mindre än fem års fast anställning vid hemostas klinik/institution kommer att prioriteras

Vill du veta mer hittar du ytterligare information om stipendiet här, deadline för 2024 års stipendium är 14 Nov 2023


Kontakt

För ansökningsformular och/eller annan information vänligen kontakta: CSL Behring, Att. Dr. Anna Wolf,
e-mail; anna.wolf@cslbehring.com eller besök cslbehring.se