Antikoagulationsbehandling för Sjuksköterskor & BMA

logo-SSTH-108.png

Välkommen till Kurs i antikoagulationsbehandling 7-9 nov 2022 i Linköping

Patienter med trombos- och blödningsproblematik utgör en stor patientgrupp som berör många yrkeskategorier. Omhändertagandet av dessa patienter kräver god kunskap om sjukdomstillstånd, utredning, behandling, uppföljning och omvårdnad. Speciellt viktigt på en antikoagulationsmottagning eller liknande som möter dessa patienter. Denna kurs fokuserar på handläggandet av antikoagulationsbehandling och riktar sig till sjuksköterskor och biomedicinska analytiker, framförallt nyanställda, på AK-mottagningar eller liknande.

Målet för kursen är att få aktuell kunskap inom området belyst och efter genomförd kurs få kunskap kring nytta och risker med nya och gamla läkemedel inom antikoagulation.

Preliminärt program

Måndag 7/11

09.30-10.00 Kaffe, registrering

10.00-11.00 Presentationsrunda. Introduktion

Akut koagulation – vad är det? Patientfall (Margareta Holmström)

11.00-12.00 Grundläggande mekanismer och koagulationsanamnes (Tomas Lindahl & Margareta Holmström)

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Grundläggande venös tromboembolism samt ovanliga tromboser (Sofia Ekdahl)

14.30-15.00 Fika

15.00-16.30 Akut stroke (Annika Lundström)

Tisdag 8/11

08.30-09.30 AVK och NOAK preparat (Jonas Wallvik)

09.30-10.00 Fika

10.00-10.45 NOAK, warfarin och interaktioner (Anders Själander)

10.45-11.30 FF och behandlingsriktlinjer (Anders Själander)

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.00 Riktlinjer AK-mott (Camilla Nilsson)

13.00-13.30 Hjärtklaffar inkl. fall (Jonas Wallvik och Jan Sörbo)

13.30-14.30 Hur dosera warfarin. Hur följa NOAK (Camilla Nilsson)

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Hur dosera warfarin (forts). Hur följa NOAK (Camilla Nilsson)

16.00-16.45 Blödningar praktisk hantering (Margareta Holmström)

Onsdag 9/11

09.00-10.00 Gravida (meddelas senare)

10.00-10.30 Fika

10.30-11.30 Trombocythämmare, LMH (Jan Sörbo)

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 Laboratorieanalyser (Tomas Lindahl)

13.30-14.00 Kunskapsprov, avslut, utvärdering

Kursansvariga

Camilla Nilsson

Föreläsare

Sofia Ekdahl – Överläkare, Sahlgrenska/Östra

Margareta Holmström – Bitr Professor Linköpings Universitet , Överläkare, Koagulationsmottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping och Karolinska Universitetssjukhuset

Tomas Lindahl – Professor, Klinisk kemi, Linköping

Annika Lundström, Överläkare, Strokesektionen, Medicinkliniken Danderydsjukhus

Camilla Nilsson, AK-sjuksköterska, SUS Malmö

Anders Själander – Professor, Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus

Jan Sörbo – Överläkare, Kardiologen, Östra Sjukhuset i Göteborg

Jonas Wallvik – Överläkare, Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus

Metodik

Fallbaserade föreläsningar och gruppdiskussioner

Kursmaterial

Föreläsningsanteckningar samt relevanta vårdprogram/behandlingsöversikter

Utvärdering

Utvärdering kommer att genomföras i samband med kursavslutning

Praktisk information

Kursen genomförs 2022-11-07 – 2022-11-09

Kursplats Linköping, Hotell Scandic Frimurarhotellet

Kursavgift 4800 kr Lunch samt föreläsningsmaterial ingår.

Resor och boende bekostas av deltagarna. Hotellrum finns reserverade på Scandic Frimuarehotellet där kursen hålls

Anmälan till malin.holmqvist@regionvarmland.se; ange där att du vill delta, yrke, var du arbetar, mailadress, fakturaadress samt eventuella kostrestriktioner.

Sista anmälningsdatum 2022-09-06

Max antal deltagare 30 stycken och först till kvarn gäller.

Deltagarna kommer få mail som bekräftar plats på kursen alt. reservplatsnummer.

Huvudmannens godkännande krävs.

Kontaktperson Camilla Nilsson, camilla.e.nilsson@skane.se