Kurs & konferens

Konferenser, kongresser och symposier

Kurser och utbildningar

→ 2023-11-06 – 2023-11-08
Kurser antikoagulationsbehandling för Sjuksöterskor & BMA

→ 2023-11-06 – 2023-11-08
Kurser akut koagulation för Läkare