The CSL Behring Professor Heimburger Award

Kort om CSL Behring Professor Heimburger stipendie:


Stipendiet har ett värde av EUR 20 000.
Stipendiet delas ut till forskare som har medicinsk examen eller en doktorsexamen.
Individer med mindre än fem års erfarenhet ges förtur.

Stipendiet är tillgängligt för kliniska eller prekliniska studier inom koagulation. Sökande med mindre än fem års fast anställning vid hemostas klinik/institution kommer att prioriteras

Vill du veta mer hittar du ytterligare information om stipendiet här

Sista ansökningsdag är: 2021-11-01.


Kontakt
För ansökningsformular och/eller annan information vänligen kontakta: CSL Behring, Att. Dr. Helena Gens,
e-mail; heimburger.award@cslbehring.com eller besök cslbehring.com