SSTH:s fortbildningsdagar 2-3/4 2020 Inställda

På grund av den situation som råder avseende COVID-19 måste vi tyvärr ställa in SSTH:s fortbildningar som skulle ha ägt rum vid Clarion Hotel Post i Göteborg 2-3 april 2020.

Detta är mycket tråkigt, men vi kommer att så snart situationen förbättras återkomma med nya datum för mötet och hoppas att få se er alla då.