Koagulationskurs November 9-10

logo-SSTH-108.png

Välkommen till Kurs i antikoagulationsbehandling 9-10 nov 2020 via ”webben”

Patienter med trombos- och blödningsproblematik utgör en stor patientgrupp som berör många yrkeskategorier. Omhändertagandet av dessa patienter kräver god kunskap om sjukdomstillstånd, utredning, behandling, uppföljning och omvårdnad. Speciellt viktigt på en antikoagulationsmottagning eller liknande som möter dessa patienter. Denna kurs fokuserar på handläggandet av antikoagulationsbehandling och riktar sig till sjuksköterskor och biomedicinska analytiker, framförallt nyanställda, på AK-mottagningar eller liknande.

Målet för kursen är att få aktuell kunskap inom området belyst och få en uppdaterad kunskap kring nytta och risker med nya och gamla läkemedel inom antikoagulation.

I denna annorlunda tid vi befinner oss i nu med Covid-19 väljer vi att genomföra utbildningen via webben. När ni anmält er kommer ni att få inloggningsuppgifter och lösenord till den portal vi kommer att använda.

Preliminärt program Måndag 9/11

08.30-09.00 Presentationsrunda och introduktion.

(Margareta Holmström och Camilla Nilsson) 09.00-09.45 Akut koagulation – vad är det? Patientfall 09.45-10.00 Paus

10.00-11.00 Grundläggande mekanismer och koagulationsanamnes

(Tomas Lindahl & Kerstin Arbring)

11.00-11.15 Paus

11.15-12.15 Grundläggande venös tromboembolism samt ovanliga tromboser

(Sofia Ekdahl)

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.15 AVK och NOAK preparat

(Jonas Wallvik)

14.15-14.30 Paus

14.30-15.00 NOAK, warfarin och interaktioner

(Diana Lindberg)

15.00-15.45 Trombocythämmare och LMH

(Jan Sörbo)

15.45-16.00 Paus

16.00-17.00 Blödningar praktisk hantering

(Margareta Holmström)

Tisdag 10/11

08.30-09.30 FF och behandlingsriktlinjer

(Anders Själander)

09.30-9.45 Paus

09.45-10.15 Riktlinjer AK-mott

(Camilla Nilsson)

10.15-11.15 Hjärtklaffar inkl. fall

(Jonas Wallvik och Jan Sörbo)

11.15-11.30 Paus

11.30-12.30 Hur dosera warfarin. Hur följa NOAK

(Camilla Nilsson)

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30 Labanalyser

(Tomas Lindahl)

14.30-15.00 Avslut

Kursansvariga

Margareta Holmström och Camilla Nilsson

Föreläsare

Kerstin Arbring – Överläkare, Medicinska akutkliniken Linköping Sofia Ekdahl – Överläkare, Västra Götaland

Margareta Holmström – Docent, Överläkare, Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum Karolinska

Tomas Lindahl – Professor, Klinisk kemi, Linköping Diana Lindberg, Leg Apotekare, Linköping

Camilla Nilsson, AK-sjuksköterska, SUS Malmö

Anders Själander – Professor, Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus Jan Sörbo – Överläkare, Kardiologen, Kungälv

Jonas Wallvik – Överläkare, Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus

Metodik

Fallbaserade föreläsningar och gruppdiskussioner via webben.

Kursmaterial

Föreläsningsanteckningar samt relevanta vårdprogram/behandlingsöversikter

Uppföljning/utvärdering

Utvärdering kommer att genomföras i samband med kursavslutning och diplom kommer att erhållas.

Praktisk information

Kursen genomförs 2020-11-09–2020-11-10. Kursavgift 2000:- + moms.

Anmälan till camilla.e.nilsson@skane.se ange där att du vill delta, yrke, var du arbetar samt fakturaadress.

Sista anmälningsdatum 2020-10-01

Max antal deltagare 30 stycken och först till kvarn gäller.

Deltagarna kommer få mail som bekräftar plats på kursen alt. reservplatsnummer. Huvudmannens godkännande krävs.

Kontaktperson Camilla Nilsson, camilla.e.nilsson@skane.se