SSTH forsknings- och utbildningsstipendium

SSTH:s vårmöte 2020 är det 14:e, vi utlyser inför detta symposium för femte gången ett stipendium. Sista ansökningsdag är 8 mars 2020.

Stipendiet kan sökas av alla medlemmar i SSTH för såväl forskning och kvalitetsuppföljningsprojekt som vidareutbildning eller studieresa/kongress. Stipendiet är på 40 000 kr (kan komma att delas upp på flera mottagare) och delas ut i samband med middagen på torsdag kväll vid SSTH:s symposium i Göteborg 2-3 april 2020.

Stipendiemottagare förväntas komma på mötet och att skriva en reseberättelse eller redogörelse av genomfört forskningsarbete, möjlig att publicera i tidskriften Vaskulär medicin och/eller på här på hemsidan. SSTH står för resa till Göteborg och deltagaravgiften.

Stipendieansökningar skickas via e-post till tomas.lindahl@ssth.se senast 8 mars 2020. Beslut om tilldelning väntas komma inom några dagar efter ansökningstidens utgång.