Inställt: Fortbildningsdagar 2020

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas inbjuder till

Trombos och Hemostas Symposium 14

Clarion Hotel Post

Göteborg

2 – 3 april 2020

Övergripande ämne: Tromboembolism och Cancer

”Vetenskaplig evidens och klinisk praxis om blödningar och trombos”

Välkommen till Symposium 14 2-3 april i Göteborg

Välkommen till SSTH:s årliga utbildningsdagar 2-3 april 2020.

Vi välkomnar dig till 2020 års symposium om Trombos och Hemostas.
Mötet hålls i centrala Clarion Hotel Post.

Programmet täcker flera aspekter av antikoagulantiabehandling, venös trombos och blödningssjukdomar. Föreläsarna representerar stor kunskap på området och vi ser fram emot föreläsningar av hög klass. Som tidigare kommer vi att dela ut stipendier och vi hoppas att många kommer att söka!

Anmäl dig och sprid gärna programmet till kollegor som du tror kan vara intresserade.

För SSTH:s styrelse och utbildningsutskott

Jonas Wallvik & Margareta Holmström

Föreläsare

Oskar Angerås Överläkare, kardiologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Fariba Baghaei Överläkare, koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Manuel Monreal Bosch Professor i medicin, överläkare, Hospital Germans Trias, Barcelona
Sofia Ekdahl Överläkare, Medicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset Göteborg
Erik Erichsen Överläkare, kirurg samt tidigare arbetat i Etiopien
   
Anders Jeppsson Professor i thoraxkirurgi, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Jan-Erik Karlsson Överläkare, Medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Tomas Lindahl Professor i Klinisk kemi, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping
Camilla Nilsson Sjuksköterska, ansvarig för AK-verksamheten Skånes Universitetssjukhus Malmö
Vladimir Radulovic Överläkare, koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Anders Själander Professor i medicin, överläkare, Medicinkliniken Sundsvall, Umeå universitet
Mårten Söderberg Överläkare, Medicin, Södersjukhuset Stockholm
   
Jan Sörbo Överläkare, Kardiologen, Sjukhuset Kungälv
   
   
Linda Myrin Westesson Hemofilisjuksköterska, Med. Dr. Specialistmedicin Sahlgrenska Universitessjukhuset Göteborg
   

Välkommen till Symposium 14 2-3 april i Göteborg

Torsdag 2 april

09.30-10.00 Kaffe, registrering

10.00-10.15 Välkommen

10.15-11.15 Therapy for VTE in patients with cancer – type of cancer matters
Manuel Monreal Bosch

11.15-12.00 NOAK vid cancerassocierad trombos
Fariba Baghaei

12.00-13.15 Lunch, utställning

13.15-14.15 Aktuell koagulationsforskning
Tomas Lindahl, Linda Myrin Westersson m.fl.

14.15-15.15 Årsmöte, styrelsens timme alternativt Nätverksmöte för sjuksköterskor

Läkare: Mårten Söderberg – Hur följs rekommendationerna vid utredning av VTE

Sköterskor: Camilla Nilsson – separat program

15.15-16.00 Fika, utställning

16.00-17.00 Hur hantera blödning och trombos i länder utan resurser?

Erik Erichsen

19.00 Middag

Fredag 3 april

8.30-9.45 Antitrombotiska läkemedel – behövs det antidot?

Introduktion och moderator – Anders Själander

Strokeläkare – Jan-Erik Karlsson

Kirurg – Anders Jeppsson

Medicinare – Vladimir Radulovic

9.45-10.30 Kaffe, utställning

10.30-12.00 Hur gör jag?

– Med mina cancerpatienter – Sofia Ekdahl

– På AK-mottagningen – Camilla Nilsson

– Efter coronarstent – Oskar Angerås, Jan Sörbo

12.00-13.00 Massiv blödning

Vladimir Radulovic

13.00-14.00 Lunch, avslut

Medlemskap

Medlemskap sker antingen genom betalning till postgironummer 30 29 37-8 eller via www.ssth.se och där kan ni även begära faktura. Priset är 300 kr för läkare, 150 kr för övriga.

Betalarna ni in själva så märk talongen med namn, yrke, arbetsplats, e-post, hemadress samt födelseår, alternativt e-posta dessa uppgifter till medlemskap@ssth.se

Anmälan om deltagande i symposium

Sista anmälningsdag 1 mars 2020

Anmälan om deltagande görs här samt
denna QR-kod.

Vid eventuella frågor, kontakta malin.holmqvist@ssth.se

Kostnad symposium

Kursavgift 2 900 kr (medlemmar), 3 500 kr (icke medlemmar)

Du tjänar på att bli medlem

Bokning av hotellrum

Vi har förhandsbokat rum på konferenshotellet.
Vänligen boka in rum snarast, rummen hålls bara fram till en månad till konferensstart.

Clarion Post Hotel Kod: 2099GR029257
reservation.post@choise.se

Enkelrum 1 205 kr
Dubbelrum 1 350 kr