Fortbildningsdagar 2020

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas inbjuder till

Trombos och Hemostas Symposium 14

 

Clarion Hotel Post

Göteborg

2 – 3 april 2020

Övergripande ämne: Tromboembolism och Cancer

”Vetenskaplig evidens och klinisk praxis om blödningar och trombos”

Välkommen till Symposium 14 2-3 april i Göteborg

 

Välkommen till SSTH:s årliga utbildningsdagar 2-3 april 2020.

Vi välkomnar dig till 2020 års symposium om Trombos och Hemostas.
Mötet hålls i centrala Clarion Hotel Post.

Programmet täcker flera aspekter av antikoagulantiabehandling, venös trombos och blödningssjukdomar. Föreläsarna representerar stor kunskap på området och vi ser fram emot föreläsningar av hög klass. Som tidigare kommer vi att dela ut stipendier och vi hoppas att många kommer att söka!

Anmäl dig och sprid gärna programmet till kollegor som du tror kan vara intresserade.

För SSTH:s styrelse och utbildningsutskott

Jonas Wallvik & Margareta Holmström

Föreläsare

Oskar Angerås

Överläkare, kardiologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Fariba Baghaei

Överläkare, koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Manuel Monreal Bosch

Professor i medicin, överläkare, Hospital Germans Trias, Barcelona

Sofia Ekdahl

Överläkare, Medicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset Göteborg

Erik Erichsen

Överläkare, kirurg samt tidigare arbetat i Etiopien

   

Anders Jeppsson

Professor i thoraxkirurgi, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Jan-Erik Karlsson

Överläkare, Medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Tomas Lindahl

Professor i Klinisk kemi, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping

Camilla Nilsson

Sjuksköterska, ansvarig för AK-verksamheten Skånes Universitetssjukhus Malmö

Vladimir Radulovic

Överläkare, koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Anders Själander

Professor i medicin, överläkare, Medicinkliniken Sundsvall, Umeå universitet

Mårten Söderberg

Överläkare, Medicin, Södersjukhuset Stockholm

   

Jan Sörbo

Överläkare, Kardiologen, Sjukhuset Kungälv

   
   

Linda Myrin Westesson

Hemofilisjuksköterska, Med. Dr. Specialistmedicin Sahlgrenska Universitessjukhuset Göteborg

   

Välkommen till Symposium 14 2-3 april i Göteborg

 

Torsdag 2 april

09.30-10.00 Kaffe, registrering

10.00-10.15 Välkommen

10.15-11.15 Therapy for VTE in patients with cancer – type of cancer matters
Manuel Monreal Bosch

11.15-12.00 NOAK vid cancerassocierad trombos
Fariba Baghaei

12.00-13.15 Lunch, utställning

13.15-14.15 Aktuell koagulationsforskning
Tomas Lindahl, Linda Myrin Westersson m.fl.

14.15-15.15 Årsmöte, styrelsens timme alternativt Nätverksmöte för sjuksköterskor

Läkare: Mårten Söderberg – Hur följs rekommendationerna vid utredning av VTE

Sköterskor: Camilla Nilsson – separat program

15.15-16.00 Fika, utställning

16.00-17.00 Hur hantera blödning och trombos i länder utan resurser?

Erik Erichsen

19.00 Middag

Fredag 3 april

8.30-9.45 Antitrombotiska läkemedel – behövs det antidot?

Introduktion och moderator – Anders Själander

Strokeläkare – Jan-Erik Karlsson

Kirurg – Anders Jeppsson

Medicinare – Vladimir Radulovic

9.45-10.30 Kaffe, utställning

10.30-12.00 Hur gör jag?

– Med mina cancerpatienter – Sofia Ekdahl

– På AK-mottagningen – Camilla Nilsson

– Efter coronarstent – Oskar Angerås, Jan Sörbo

12.00-13.00 Massiv blödning

Vladimir Radulovic

13.00-14.00 Lunch, avslut

Medlemskap

Medlemskap sker antingen genom betalning till postgironummer 30 29 37-8 eller via www.ssth.se och där kan ni även begära faktura. Priset är 300 kr för läkare, 150 kr för övriga.

Betalarna ni in själva så märk talongen med namn, yrke, arbetsplats, e-post, hemadress samt födelseår, alternativt e-posta dessa uppgifter till medlemskap@ssth.se

Anmälan om deltagande i symposium

Sista anmälningsdag 1 mars 2020

Anmälan om deltagande görs här samt
denna QR-kod.

 

Vid eventuella frågor, kontakta malin.holmqvist@ssth.se

Kostnad symposium

Kursavgift 2 900 kr (medlemmar), 3 500 kr (icke medlemmar)

Du tjänar på att bli medlem

 

Bokning av hotellrum

Vi har förhandsbokat rum på konferenshotellet.
Vänligen boka in rum snarast, rummen hålls bara fram till en månad till konferensstart.

Clarion Post Hotel Kod: 2099GR029257
reservation.post@choise.se

Enkelrum 1 205 kr
Dubbelrum 1 350 kr