Välkommen

Välkommen till Svenska sällskapet för Trombos och Hemostas och SSTH.se !

Tyävrr har vår tidigare hemsida drabbats av en virusattack som föranlett att den akut behövde stängas ned kväll 2017-04-04.

För att säkerställa att alla problem elimineras kommer vi att behöva gå igenom allt material och passar då på att uppdatera hemsidan från grunden. Arbetet kommer att ta en tid och vi beklagar att eftersökt information under en period därför kanske inte finns direkt tillgänglig på sidan. Vi tackar för förståelse för detta.

Vi kommer att prioritera att lägga upp sådant material som vi vet är ofta efterfrågat. Är det något specifikt som känns angeläget att snabbt få tillbaka på hemsidan, eller administrerar du en annan hemsida som ”pekar” till material hos oss, så maila webmaster@ssth.se så gör vi så gott vi kan för att hjälpa till!

Prioriterade länkar och material (fylls på successivt):