Välkommen

Välkommen till Svenska sällskapet för Trombos och Hemostas och SSTH.se !

→ Välkommen till Malmö 2223/3 2018 för SSTH:s fortbildningsdagar – Symposium 2018! Program och övrig information finns här och under fliken Symposium 2018!
SSTH:s årsmöte hålls 22/3.

Stipendier att söka! Läs mer här!

Nordic Platelet Symposium i Malmö 16-17/3 2018!

→ Kurs i Akut koagulation i Linköping 5-7/11 2018!

→ På sidan/fliken ”Råd och riktlinjer” hittar du vårt mest efterfrågade material!

→ Missa inte sidan/fliken ”Senaste nytt” för aktuell info!